.theemotionmachine.com

Imagine Via Theemotionmachine

Autoritatea de Supraveghere Financiara a evaluat activitatea industriei de asigurari din cea de a doua parte a anului 2014 si a stabilit obiectivele pentru 2015.

Printr-un comunicat de presa, ASF, anunta ca in ultimele sase luni s-au depus in permanenta eforturi pentru eliminarea disfunctionalitatilor si stabilizarea pietei asigurarilor, eforturi ce s-au concretizat in:

  • Reinstaurarea disciplinei financiare – normele de raportare IFRS, normele de audit financiar, norme de control si supraveghere, administrarea si controlul riscurilor operationale si IT etc;
  • Reinstaurarea regulilor de baza in activitatea de asigurari, in principal Rca de la calcularea si constituirea rezervelor de daune acoperirea riscurilor, reducerea costurilor de intermediere si de achizitie, optimizarea cheltuielilor de reparatii etc, in scopul acoperirii daunelor si satisfacerii consumatorilor (norma Rca norma privind rezolvarea petitiilor, norma privind activele eligibile). Aceste norme au vizat, in principal, reducerea costurilor si nu cresterea primelor de asigurare;
  • Organizarea si lansarea auditului activelor si pasivelor pentru 85% din piata de asigurari, proiect ce are termen de finalizare in semestrul I al anului 2015;
  • Completarea cadrului juridic prin finalizarea proiectelor de acte normative privind introducerea in 2016 a standardelor Solvabilitate II (Directiva UE nr. 138/2009), a regimului de administrare a societatilor de asigurari cu probleme financiare (rezolutie) si separarea Fondului de Garantare.

Directiile strategice pentru piata de asigurari din 2015

In cadrul Programului strategic pe anul 2015, ASF a stabilit cele mai importante directii de actiune pentru anul urmator, care vizeaza atat masuri specifice fiecarei piete, precum si un set de politici comune. Aceste directii strategice reprezinta viziunea autoritatii pe termen mediu si presupun demersuri multi-anuale, iar scopul lor este sa transforme si sa imbunatateasca pietele financiare supravegheate de ASF, sporind calitatea serviciilor si gradul de incredere a consumatorilor de servicii financiare.

Directiile strategice sunt impartite pe 4 piloni, astfel:

Piata asigurarilor

  • Transpunerea Directivei nr. 2009/138 privind regimul asigurarilor (Solvabilitate II) in legislatia nationala;
  • Pregatirea pietei asigurarilor pentru aplicarea standardelor Solvabilitate II incepand cu 1 ianuarie 2016;
  • Auditarea activelor/pasivelor bilantiere pentru piata asigurarilor;
  • Implementarea si intarirea supravegherii combinate (offsite/onsite) pe baza de risc;
  • Instituirea unor reguli si mecanisme moderne de interventie(rezolutie) la societatile cu probleme.

Intreg comunicatul pe www.1asig.ro