sistem bonus malus rca

Primele de asigurare RCA se calculeaza conform unui sistem de tarifare numit sistem bonus-malus, prin care:

  • asiguratii care nu inregistreaza daune (nu produc accidente) pe polita RCA incheiata, beneficiaza de o reducere a primei de asiguare (bonus)
  • asiguratii care au produs daune pe polita de asigurare RCA, platesc o prima de asigurare mai mare pentru urmatoarea polita incheiata (malus)

Malusul (penalizarea) se aplica pentru daunele care au fost platite in baza politei de asigurare RCA incheiate de proprietarul masinii, indiferent cine a condus autovehicului si indiferent de data producerii accidentului.

Sistemul bonus-malus curpinde 15 clase bonus (de la B0 la B14) si 8 clase malus (de la M1 la M8). Clasa de bonus-malus care se aplica la incheierea asigurarii se stabileste pornind de la clasa detinuta pe ultima polita de asigurare.

Cum se calculeaza clasa bonus-malus?

I. In cazul in care nu exista daune inregistrate se aplica o reducere astfel:

  • o clasa pentru politele incheiate pe o perioada de 6 luni
  • doua clase pentru politele incheiate pe o perioada de 12 luni

II. In cazul in care exista daune platite, malusul se aplica astfel:

Clasa bonus-malus pe vechea polita Clasele de bonus-malus pe noua polita in funcţie de daunele platite
o dauna doua daune 3 daune si mai multe
B14 B10 B7 B4
B13 B9 B6 B3
B12 B8 B5 B2
B11 B7 B4 B1
B10 B6 B3 B0
B9 B5 B2 M1
B8 B4 B1 M2
B7 B3 B0 M3
B6 B2 M1 M4
B5 B1 M2 M5
B4 B0 M3 M6
B3 M1 M4 M7
B2 M2 M5 M8
B1 M3 M6 M8
B0 M4 M7 M8
M1 M5 M8 M8
M2 M6 M8 M8
M3 M7 M8 M8
M4 M8 M8 M8
M5 M8 M8 M8
M6 M8 M8 M8
M7 M8 M8 M8
M8 M8 M8 M8

Sursa informatiei: Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF)